ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อายุ    คิดดี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน พระแก้ววิทยา
สังกัด สพม.เขต 33(สุรินทร์)