ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อายุ    คิดดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พระแก้ววิทยา
สังกัด
สพม.เขต 33(สุรินทร์)