ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชรินทร์    สีทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเสลาถั่วแปบ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 1