ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พัชรินทร์    สีทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านเสลาถั่วแปบ
สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1