ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสด็จ    แก้วแสนเมือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2