ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย แสงทอง    วรสาร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลโซ่พิสัย
สังกัด
สพป.บึงกาฬ