ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบูรณ์    ศิริบุตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสามหนอง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ