ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภาศรี    ปัดชา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 5