ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร.ต. ประสิทธิ์    ทองภู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวหาดวิทยา
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 1