ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรนภา    บวรศักดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหอย
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2