ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พลัฎฐ์    อัครเลิศโภคิน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านก่องขันธ์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2