ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิสุทธิพล    ศรีโยธา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงอาด
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2