ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จารุณี    ไชยชาญ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเมย
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2