ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จรรจิรา    ประจันติ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองหอย
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2