ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธนู    ดงราษี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2