ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมคิด    หมื่นเรือคำ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสวรรค์
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2