ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธานี    อยู่งาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำเป
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2