ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เกษร    ป้องสีดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เจียงทองพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)