ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    สิงห์ธนู
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวเงิน
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2