ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระ    โพธิรุขา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเมย
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2