ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดุลเดช    สาริคาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสามัคคีชัย
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2