ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมศักดิ์    จันทร์รักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสามแยกดงสวรรค์
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1