ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรวัฒน์    หอมสมบัติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ