ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อาทิตย์    อัมไพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)