ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นัชชา    แก้วพุด
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยเชือมใต้
สังกัด
สพป.บึงกาฬ