ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพัตรา    โนนทิง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผักแว่น
สังกัด
สพป.บึงกาฬ