ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปัทมา    โพธิ์หล้า
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผักแว่น
สังกัด
สพป.บึงกาฬ