ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภัทรา    จันปัดถา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองผักแว่น
สังกัด
สพป.บึงกาฬ