ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เทอดเกียรติ    ศรีพรหม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สันติสุขเจริญราษฎร์
สังกัด
สพป.บึงกาฬ