ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประไพ    อุณาศรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองจันทน์
สังกัด
สพป.บึงกาฬ