ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิเชษฐ์    ภูอ่าว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาแสง
สังกัด
สพป.บึงกาฬ