ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิชิต    ธรรมแท้
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเดิ่นท่า
สังกัด
สพป.บึงกาฬ