ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรชัย    ไกรรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองเข็งวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 21(หนองคาย)