ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประจักษ์    น้อยอุ่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 1