ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประจักษ์    น้อยอุ่น
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 1