ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พยัคฆพล    รอดชมภู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลอุดรธานี
สังกัด
สพป.อุดรธานี เขต 1