ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ท. กัมพล    ผลพฤกษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สฤษดิเดช
สังกัด
สพป.จันทบุรี เขต 1