ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุขี    ชมภูเพชร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านส้มกบ
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3