ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิชาต    อรรคอำนวย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1