ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปราณี    หรรษไพบูลย์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าป่าสา
สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1