ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สถาพร    แดงโชติ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแม่เฉย
สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1