ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภราดร    เชียงส่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดแม่เฉย
สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1