ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เฉลิมพล    ทุมประเสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาไร่เดียว
สังกัด
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2