ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพินทิพย์    ธรรมจักร์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1