ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุวพงศ์    เรืองสิทธิชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแก่งหลวง
สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1