ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุบลทิพย์    เสนจันทร์ฒิไชย
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1