ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เกศมณี    วงศ์ชนะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1