ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุจี    สิงห์คง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1