ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เทอดศักดิ์    จำนงค์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1