ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เบญจวรรณ    ไชยโพธิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อุบลวิทยาคม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1