ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ยุพา    ช่างทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโพธิ์
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 1