ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมบัติ    เจือบุญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีน้ำคำศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)