ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิคม    อุดนอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตุงลุงเหนือ
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3